+421 948 02 44 52, +421 33 7747 242 wega-ms@wega-ms.sk

INOVATÍVNE KLINICKÉ RIEŠENIA OD PREVENCIE AŽ PO TERAPIU

Prevencia a skorá liečba ochorenia vedie k lepšej starostlivosti o pacientov a znižuje sociálno-ekonomické dopady. To je dôvod, prečo investujeme do preventívnej starostlivosti už veľa rokov.

 Ponúkame klinické inovatívne riešenia od prevencie až po terapiu, zvýšenie produktivity, účinnosti a diagnostickej hodnoty. Platí to pre všetky riešenia, ktoré pokrývajú hlavné oblasti diagnostiky, starostlivosti o pacienta a skúsenosti užívateľov našich systémov.

 DIagnostika kladie za cieľ poskytovať presné a spoľahlivé diagnózy, aby spĺňali všetky klinické potreby. Integrované riešenia pre správu pacientských dát pre zaistenie bezpečných a efektívnejších pracovných postupov.

Ponúkame klinické inovatívne riešenia od prevencie až po terapiu, zvýšenie produktivity, účinnosti a diagnostickej hodnoty. Platí to pre všetky riešenia, ktoré pokrývajú hlavné oblasti diagnostiky, starostlivosti o pacienta a skúsenosti užívateľov našich systémov.

 Terapia a Intervenčná medicína Intervenčné nastavenie medicínskeho výkonu vyžaduje špecializované vlastnosti a riešenia, ktoré umožňujú presnú liečbu akéhokoľvek typu pacienta. Zaväzujeme sa poskytovať čo najkratšiu a najefektívnejšiu cestu k starostlivosti o pacienta.

Ponúkame klinické inovatívne riešenia od prevencie až po terapiu, zvýšenie produktivity, účinnosti a diagnostickej hodnoty. Platí to pre všetky riešenia, ktoré pokrývajú hlavné oblasti diagnostiky, starostlivosti o pacienta a skúsenosti užívateľov našich systémov.

■ Spoločnosť WEGA-MS spol. s r. o. je exluzívny a významný partner slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne,

kde prístorojovou technikou zabezpečuje výuku na kurzoch a seminároch: základy usg abdomenu, kardiologické usg, muskuloskeletálne usg, cievy končatín a krku, pankreas, GIT, akútne brucho, ultrasonografia, krku a tváre, sonografia uropoetického traktu

Za rok 2016 bol WEGA-MS spol. s r.o. vyhodnotený ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti za rok 2016.

■ Za výsledky do roku 2016 bol WEGA-MS spol. s r.o. vyhodnotený ako stabilný podnik. Podiel stabilných podnikov s 20 ročnou tradíciou predstavuje len 1,8% a preto mu bola udelená v hodnotiacom systéme Pečať stability.

KONTAKTUJTE NÁS | 0948 024 452 | 033 774 7242 | wega-ms@wega-ms.sk