+421 948 02 44 52, +421 33 7747 242 wega-ms@wega-ms.sk

INOVATÍVNE KLINICKÉ RIEŠENIA OD PREVENCIE AŽ PO TERAPIU

Prevencia a skorá liečba ochorenia vedie k lepšej starostlivosti o pacientov a znižuje sociálno-ekonomické dopady. To je dôvod, prečo investujeme do preventívnej starostlivosti už veľa rokov.

 Ponúkame klinické inovatívne riešenia od prevencie až po terapiu, zvýšenie produktivity, účinnosti a diagnostickej hodnoty. Platí to pre všetky riešenia, ktoré pokrývajú hlavné oblasti diagnostiky, starostlivosti o pacienta a skúsenosti užívateľov našich systémov.

Za rok 2016 bol WEGA-MS spol. s r.o. vyhodnotený ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti za rok 2016.

Za výsledky do roku 2016 bol WEGA-MS spol. s r.o. vyhodnotený ako stabilný podnik. Podiel stabilných podnikov s 20 ročnou tradíciou predstavuje len 1,8% a preto mu bola udelená v hodnotiacom systéme Pečať stability.

KONTAKTUJTE NÁS | 0948 024 452 | 033 774 7242 | wega-ms@wega-ms.sk